Sporný rozvod

Sporný rozvod

Ke spornému rozvodu manželství dochází v případě, že manželé nesplní podmínky pro zrychlený nesporný rozvod. V tomto případě může být manželství uzavřeno po dobu kratší než jeden rok. Ke spornému rozvodu dochází zejména v případech, kdy se oba manželé rozvést nechtějí nebo když se nemůžou společně domluvit na péči o nezletilém dítěti či majetkovém vyrovnáním. Tento druh rozvodu bývá oproti nespornému rozvodu mnohem více finančně nákladný a také se musí řešit na více než jednom stáním u soudu. Rozvodový právník Vám pomůže s celou touto nelehkou situací.

Soud dokázal stanovit devět nejčastějších příčin sporného rozvodu

 • neuvážený sňatek
 • rozdílnost povah, názorů a zájmů
 • alkoholismus
 • nevěra
 • nezájem o rodinu
 • zlé nakládání
 • zdravotní důvody
 • sexuální neshody
 • ostatní příčiny

Promluvte si ještě dnes s právníkem

Sdělte nám, jak můžeme být nápomocni, a jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat.

Leave this field blank

Proces rozvodového řízení

Soudní proces započíná dnem ,kdy byla doručena žádost o rozvod na nejbližší soud od bydliště manželů. Po doručení žádosti o rozvod, soud stanoví termín pro první stání, kde se musí dostavit oba manželé. V případě, že se jeden z manželů nedostaví aniž by se předtím omluvil, hrozí mu sankce ve výši až 50 000 Kč. Nyní už rozvodový proces probíhá velmi individuálně a délka i finanční náročnost záleží na tom, jestli se manželé budou schopni domluvit na výše uvedených dohodách. Soud musí posoudit všechny dohody, na kterých se manželé nejsou schopni dohodnout a pomoc jim dospět k určitým kompromisům. V případě smluv, kde se oba manželé shodli, soud jej nemusí nijak dále posuzovat a procházet. V případech sporných rozvodů, jsou součástí také svědci, kteří mají právní povinnost se k soudu dostavit. Na rozdíl od nesporných rozvodů, soud se také podrobně zabývá příčinami rozvodu, a to na základě výpovědí od obou manželů, ale také svědků. Avšak žalobce (ten z manželů, který podal žádost o rozvod) se snaží soud přesvědčit o nefunkčnosti manželství, jelikož nese důkazní břemeno.

Dohoda o nezletilém dítěti

První dohoda, který soud musí projednat je o nezletilém dítěti. Rozvodové řízení nemůže pokračovat dál, pokud manželé nedojdou k určitému kompromisu. Musí být určen druh péče (výhradní péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná výchova obou rodičů, případně svěření dítěte do výchovy jiné osoby či instituce než jsou její rodiče), dále potom výše výživného pro rodiče, který jej nebude mít ve výhradní péči. Aby bylo vždy jednáno v tom nejlepší zájmu dítěte je k němu přidělen pracovník, kterého určí Městský úřad. Tato dohoda pokrývá také péči o dítě během rozvodového řízení. Jeden z manželů má však právo na to, aby zastavil soudní proces. Rozvodové řízení musí být zastaveno minimálně na tři měsíce, avšak musí být znovu obnoveno do jednoho roku od zastavení řízení. Pokud však rozvodové řízení obnoveno nebude, soud se touto skutečností už zabývat nebude a bude muset být podána žádost o rozvod znovu.

Dohoda o přerozdělení

Co se týče dohody o přerozdělení majetku, tak v tomto případě není potřeba, aby se oba manželé shodli. Rozvod může dospět ke svému konci bez společné dohody. Manželé se v tomto případě není potřeba, aby se oba manželé shodli. Rozvod může dospět ke svému konci bez společné dohody. Manželé se na tomto mohou domluvit i mimo soudně, pokud tedy ovšem oba souhlasí. Do tří let od ukončení rozvodu, může jeden z manželů podat návrh na majetkové rozdělení a následně jej také rozdělit. V případě, že zanikne společné jmění manželů, daný majetek je rozdělen rovným dílem. Tohle však platí pouze v případech, kdy nebyla podepsána předmanželská smlouva, která by už však stanovovala přesné řešení situace.

Manželství je ukončeno dnem sjednáním rozsudku, pokud se však oba manželé vzdají práva na odvolání. Pokud se jeden z manželů tohoto práva nevzdá, má 15 dní od stanovení rozsudku na to, aby proti rozhodnutí podal odvolání.

Máte zájem o schůzku?

Kontaktujte mne e-mailem či telefonicky nebo mne navštivte osobně v kanceláři v Brně.
První schůzka je pro vás vždy zdarma.

Potřebná dokumentace pro sporný rozvod

Dokumentace, která je potřebná pro zahájení rozvodového řízení je téměř totožná s tou, která je vyžadována při nesporném rozvodovém řízení. Manželé musí doložit:

 • žádost o rozvod (tato žádost může být podána pouze jedním z manželů), avšak oproti nespornému rozvodu, musí navíc obsahovat důvody a příčiny k podání žádosti o rozvod
 • dohody o péči o nezletilém dítěti, majetkovém vyrovnání, vypořádání práv a povinností o společném bydlení, avšak často se manželé nejsou schopni domluvit na určitém kompromisu, v případě, že se dohodnou aspoň na části dohod, musí je přiložit k ostatní potřebné dokumentaci
 • kopie oddacího listu
 • kopie rodných listů děti
 • potvrzení o výši příjmu obou manželů
 • dokumentace musí být ověřena kolkem (2 000 Kč)

V jakých případech nemusí soud ukončit manželství?

V případech sporného rozvodu, soud má právo na uchování manželství. Stává se tak zejména v případech, kdy se manželé neshodnou na dohodě o nezletilém dítěti. V těchto případech se většinou jedná o dané zvláštní důvody. Nejčastěji to bývá v důsledku dlouhodobých zdravotních potížích dítěte (invalidita, fyzické nebo psychické postižení dítěte), kdy nezletilé dítě vyžaduje péči obou rodičů. Dalším důvodem také může být vázanost na oba rodiče. Avšak tuto skutečnost už posuzuje dětský psycholog a poté své výsledky předloží soudu, který vždy jedná ve prospěch dítěte. Neposledním důvodem, proč soud manželství neukončí, může být založen na posudku hloubky a trvalosti rozvrácení manželství, míry odkázání jednoho z manželů na druhého. Soud získává informace z výpovědí, jak ze stran manželů, tak i od svědků.

Pokračujte zde, abyste se dozvěděli více: Rozvod | Manželství | Rozvodový právník |

Kontaktujte mě a naplánujte si nezávaznou konzultaci.

Advokátní kancelář
JUDr. Martin Halahija
třída Kpt. Jaroše 1844/28
602 00 Brno

Rozvodové služby
Spolupráce s právníkem
Rozvodový rozcestník