Nesporný rozvod

Nesporný rozvod

Žádost o rozvod mohou podat manželé, když manželství již neplní svoji funkci a jeho rozvrat je natolik hluboký a trvalý, že nelze očekávat obnovu jeho smyslu. Nesporný rozvod je založen na vzájemné domluvě mezi manžely. Pokud se dokáží domluvit na třech základních požadavcích a splňují ostatní podmínky, dá se rozvod provést zrychleně. Manželé se musí domluvit na rozdělení majetku, bydlení, výživném a dohodě o péči o nezletilé dítě. Tento bod je však jedním z nejdůležitějších. Celé rozvodové řízení nemůže pokračovat, pokud se manželé nedohodnou v jaké péči bude jejich nezletilé dítě. Co se týče psychické stránky celého rozvodu, manželé musí být psychicky vyrovnaní a být pevně přesvědčeni o ukončení manželství. S tímto Vám už však může pomoc rozvodový právník.

Co musí manželé splňovat, aby mohl proběhnout zrychlený, nesporný rozvod?

minimální doba manželství je jeden rok, přičemž tato doba musí být platná ke dni podání žaloby k soudu

oba manželé s rozvodem souhlasí a jsou schopni spolu uzavřít dříve zmíněné dohody, avšak oba manželé nemusí s rozvodem souhlasit hned ze začátku, stačí když se jeden z manželů připojí až během rozvodového řízení

žijí od sebe odděleně více než šest měsíců

Avšak v posledním bodě mohou nastat výjimky. Manželé mohou sdílet společnou domácnost, dokonce i společně hospodařit i po ekonomické stránce. Oddělená domácnost je dle zákona myšleno, že se manželé k sobě nechovají jako manželé. Tuto skutečnost soud nezkoumá a nezabývá se jí, stačí, když oba manželé podají shodné prohlášení.

Jaké základní dohody musí manželé sepsat za pomoci rozvodového právníka?

vypořádání vzájemných majetkových vztahů

vypořádání práv a povinností ke společnému bydlení

smlouvu o vyživovacích povinnostech mezi manželi

I když se jedná o tři odlišné dohody, mohou být zahrnuty v jedné dohodě, když budou pokryty všechny výše zmíněné body. Dohody musí obsahovat úředně ověřené podpisy obou manželů nebo musí být provedeny formou notářského zápisu. Forma notářského zápisu se doporučuje při uzavírání dohody o přerozdělování majetku. Přičemž příslušný soud prověřuje a posuzuje pouze dohodu o poměru nezletilých děti po rozvodu.


Promluvte si ještě dnes s právníkem

Sdělte nám, jak můžeme být nápomocni, a jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat.

Leave this field blank

Máte zájem o schůzku?

Kontaktujte mne e-mailem či telefonicky nebo mne navštivte osobně v kanceláři v Brně.
První schůzka je pro vás vždy zdarma.

Dohoda o péči o nezletilé dítě

Manželé se musí společně domluvit, jakou formou bude pečováno o nezletilé dítě. Zda dítě bude ve střídavé péči nebo v péči pouze jednoho z rodičů. V tomhle případě se však musí mezi sebou domluvit i na placení výživného. Tato dohoda se vždy musí vyřešit jako první. A jedná se také o jedinou dohodu, kterou musí příslušný soud určitým způsobem prověřuje.

Dohoda o rozdělení majetku

Poslední prvek na čem se manželé musí dohodnout je rozdělení společného majetku. V případě, že si dražší položku ponechá jeden z manželů, je nutno toho druhého finančně vyplatit. Vše lze zjednodušit v případě, když si manželé sjednali mezi sebou předmanželskou smlouvu v případě pozdějšího rozvodu a přerozdělení majetku, kde je vše jasně stanoveno.

Soudní řízení

Soudním řízením se zabývá soud, který je nejblíže od společného bydlení manželů. Rozvodové řízení začíná dnem doručení příslušné dokumentace na příslušný soud ať už osobně či poštou Žádost o rozvod může jeden z manželů nebo také oba. Aby mohl proběhnou nesporný rozvod, musí předložit výše zmíněné dohody a splňovat veškeré podmínky. Dohody musí v písemné podobě s ověřenými podpisy obou manželů. Dále musí také doložit oddací list a soudní zaplatit poplatek (2.000 – 7.000 Kč). Poté se uskuteční ústní jednání, při kterém není potřeba se dotazovat pro důvody rozvodu a vše je hotovo během jednoho stání.

Po doručení příslušné dokumentace, soud pošle oběma manželům informace a datum konání stání. Termín je stanoven v dostatečném předstihu a musí se jej účastnit oba manželé. Pokud se však jeden z manželů nedostaví bez omluvy, soud mu udělí sankci až do částky 50 000 Kč. Každé stání je velmi individuální, avšak většina nesporných rozvodů je vyřešena během jednoho stání. Po ukončení stání jsou manželé zákonně rozvedeni.

Potřebná dokumentace

kopie oddacího listu

žádost o rozvod manželství, která musí obsahovat jména manželů, jejich povolání, adresu trvalého bydliště, adresu soudu, označení účastníků (žalobce a žalovaný), informace o vzniku manželství, v neposlední řadě také okrajově důvod jejich žádosti o rozvod

výše zmíněné dohody o péči o nezletilém dítěti, o přerozdělení majetku, o vypořádání práv a povinností o společném bydlení

kopie rodného listu dítěte

dokumentace musí být ověřena kolkem (2 000 Kč)

potvrzení o výši příjmů každého z manželů

Zaujal Vás tento článek o rozvodech? Tak pokračujte ve čtení dál, třeba tady: Rozvod | Nesporný rozvod | Manželství | Rozvodový právník | Rozvodové řízení

Kontaktujte mě a naplánujte si nezávaznou konzultaci.

Advokátní kancelář
JUDr. Martin Halahija
třída Kpt. Jaroše 1844/28
602 00 Brno

Rozvodové služby
Spolupráce s právníkem
Rozvodový rozcestník